Dr. Zsáry Árpád szakmai önéletrajza


Dr. Zsáry Árpád Szombathelyen született 1927-ben. Tanulmányait Debrecenben, Budapesten folytatta, 1945-ben érettségizett a Fasori Evangélikus Gimnáziumban. A gépészmérnöki oklevelét 1950-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1949-ben demonstrátorként bekerült a BME Gépelemek Tanszékre, ahol oktatással kapcsolatos munkája mellett a kutató munkába is bekapcsolódott. 1950-ben tanársegédi, 1953-ban adjunktusi, majd 1963-ban egyetemi docensi megbízást kapott. 1952 és 1958 között a rektor mellett oktatási rektori titkári munkakört töltött be. 1964-ben áthelyezték az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mechanika-Gépelemek Tanszékre. A két egyetem összevonása és átszervezése után, 1969-től a Közlekedésmérnöki Kar önálló Gépelemek Tanszékének vezetésével bízták meg, amelyet 1987 év júniusáig látott el. A tanszékről 1993-ban ment nyugdíjba, ezzel egy időben címzetes egyetemi tanári címet kapott. Nyugdíjas oktatóként 2000-ig segítette tanszékünk munkáját.

Tanszékvezetőként megszervezte és felfejlesztette a Közlekedésmérnöki Kar Gépelemek Tanszékét, a tanszék létszámát a bejáró óraadókkal együtt 20-25 főre bővítette. Létrehozta a tanszék műhelyét, vizsgáló- és mérőlaboratóriumait. Ezzel párhuzamosan, az akkor bevezetett új tantervnek megfelelően, kialakította a tananyagot, a tervezési feladatokat, és a hallgatói laboratóriumi méréseket.

Szakmai tudományos munkáját két nagy területen végezte. Fárasztóvizsgálatok útján gépelemek, gépalkatrészek élettartamát vizsgálata a méretezési elméletük továbbfejlesztése, rendszertelen terhelésváltozás figyelembevételével. De kutatási területe volt a gépalkatrészek feszültségeloszlásának vizsgálata optikai feszültségvizsgálattal is.

A géptervezői, kutatásfejlesztői tevékenységét számos hazai nagyvállalat (Ganz-Mávag, Ikarusz Karosszéria- és Járműgyár, Csepel Autógyár, Győri Vagon- és Gépgyár, stb.) megbízásából végezte.

Irodalmi munkásságát szak- és tankönyvek (Kötőelemek és kötések, Méretezés kifáradásra a gépészetben, Gépelemek I.-II.), egyetemi jegyzetek, tervezési segédletek, valamint mérnöktovábbképző tanfolyamok kéziratainak írása és szerkesztése fémjelzik.

Tudományos munkásságát több mint 100 magyar és idegen nyelvű szakcikk, valamint ugyanilyen számú konferencia előadás jellemzi.

Az MTA Gépszerkezettani Bizottságán belül bizottsági munkát végzett, több ízben volt aspiráns vezető és bírálóbizottsági tag. A Gépipari Tudományos Egyesület több szakbizottságának titkára, majd elnöke volt. A GTE emlékérmet négyszer (1975, 1986, 1996, 1998) vehette át. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést két ízben, 1957-ben és 1987-ben kapta meg.

Emlékét szeretettel megőrizzük, munkásságának eredményeit a jövőben is használni fogjuk!
IN MEMORIAM

Dr. Zsáry Árpád

1927-2015
FŐOLDAL
Főoldal  |  Oktatás  |  Kutatás  |  Letöltések  |  Munkatársak  |  Fotóalbum  |  Bemutatkozás  |  Kapcsolat
E-mail
Ugrás a lap tetejére Ugrás a lap tetejére
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék
FŐOLDAL        OKTATÁS        KUTATÁS        LETÖLTÉSEK        MUNKATÁRSAK        KAPCSOLAT    |    3D NYOMTATÁS
Change to English Change to English
EN