A Tanszék megalakulása utáni években tudományos kutató munkáról, ipari témák műveléséről és irodalmi tevékenységről csak kis mértékben lehetett szó. A munka gyakorlatilag az oktatás kialakítása területén folyt. A többszörös költözés, az oktatók szakmai felkészülése és a Kinizsi-utcai tanszéki elhelyezkedés után vált reálissá a munka megerősödése ezen a területen is. A tudományos munkát először az ipari megbízások lendítették fel. Az első témák egyike a járművek gumirugózása volt, ebből kandidátusi disszertáció is született (dr. Silbersdorf László). A tudományos munka dr. Zsáry Árpád tanszékre kinevezése után (1964) vett új lendületet, amikor is rohamosan gyarapodott a tanszék vizsgálóberendezésekkel, nehézgépekkel és mérőműszerekkel. A tanszék személyi állományának növekedésével párhuzamosan olyan kutatási témák indultak, amelyek doktori disszertációk alapját képezték. A különböző irányú fárasztási vizsgálatokat a fárasztógépek beszerzése tette lehetővé, ami egyben megalapozta a kifáradással, élettartam vizsgálatokkal, mértezéssel kapcsolatos kutatásokat.

Az optikai feszültségvizsgálati módszer hazai művelése területén a Tanszék az elsők között jelent meg. Kandidátusi disszertáció is keletkezett (dr. Zsáry Árpád). Ennek a vizsgálati eljárásnak egy különleges módszerét, külföldről beszerzett vizsgáló műszer és a tanszéken fejlesztett bevonat segítségével, a rétegbevonatos vizsgálati módszert, igen sok ipari probléma megoldása során alkalmazta a tanszék. Különösen a járműgyártás területén jelentkező problémák megoldására végzett a tanszék jelentős szakmai, de ebből adódó tudományos munkát (Ikarusz, Ganz-Mávag). Ennek a kutatási munkának eredményeként PhD. dolgozat is készült.

A tribológiai szakterületen olajok és olajadalékok vizsgálata, felületszilárdított fogaskerék-anyagok vizsgálata, MoS2 tartalmú kenőanyagokkal kapcsolatos kísérletek folytak. Ennek továbbfejlesztése során, a felületérdesség, a tribológia kapcsolata számítógép felhasználásával történő vizsgálata szolgáltatott további eredményeket.

A fáradással, fárasztóvizsgálatokkal kapcsolatban főként a 70-es és 80-as években jelentkeztek fontos eredmények, amelyek publikálásra is kerültek, sajnos a továbbiakban a vizsgálógépek hiánya miatt ezt a területet kis intenzitással lehetett csak művelni.
Jelentős tevékenység folyt szendvics szerkezetek és műanyag habok tulajdonságainak, összetételének megállapítására, de a kutatások kiterjedtek méretezési kérdésekre és főleg összehasonlító vizsgálatokra.

A végeselemes módszer alkalmazására több oktató munkájában különböző gépelemek vonatkozásában sor került. Ennek eredményeként doktori disszertációk is születtek.

A hidraulika területének néhány új részterülete került kutatásra: hidrosztatikus hajtások és vezérlések, nyomásvezérelt hidraulikus ellenállások elmélete és gyakorlata.


A tanszék egyik fő kutatási területét a fogaskerekek témaköre jelentette. Ezen a területen geometriai kérdések, fogazat helyesbítési problémák, fogalaktényező hatása a szilárdsági tulajdonságokra, hajtóművek elméleti számítási módszereinek kialakítása, valamint a fogaskerekek lengéseivel kapcsolatos hajtásdinamikai vizsgálatok jelölték a főirányokat. Elméleti kutatások folytak a számítógép által adott lehetőségek felhasználásával a fogaskerekek tűrési hibáinak a lengésekre, az élettartamra gyakorolt hatása és a fogalaktényezők témakörében. Több kandidátusi disszertáció is készült a fogaskerekek fenti témaköreiben.

Legújabban az ívelt fogazatú kúpkerekek geometriájával és szilárdsági viselkedésével, valamint gépjármű sebességváltók szinkron szerkezeteinek szimulációs elemzése témakörében folytak kutatások, nemzetközi együttműködésben. Ezek keretében két Ph.D. dolgozat került megvédésre.

Eredményes kutatások folynak tribológiai téren az érintkező felületek surlódási viszonyainak szimulációs vizgálata, valamint a kompozit műanyagok tönkremeneteli folyamatainak elemzése területén. Ezekhez doktori kutatások is kapcsolódnak.

Összefogalalásként a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a lényegesebb témaköröket, amelyekben ipari megbízási munkák és további tudományos tevékenységek folytak illetve folynak:
        »  gépjárműalkatrészek és járműszerkezeti elemek szilárdsági és fáradási vizsgálata;
        »  Kenőzsírok és kenőolajok vizsgálata, tribológiai gyakorlati és elméleti vizsgálatok;
        »  Fogaskerekek geometriai, terhelhetőségi, dinamikai vizsgálata, bele értve íveltfogazatú kúpkerekeket;
        »  Nyomástartó berendezések műszaki és biztonságtechnikai vizsgálata;
        »  Próbapadok és vizsgálópadok különböző járműalkatrészek vizsgálatához;
        »  Vonóelemes hajtások dinamikai vizsgálata.

A Tanszék fennállása ideje alatt 8 kandidátusi disszertáció és 14 egyetemi doktori Ph.D. értekezés készült. Három külföldi aspiráns dolgozott és védte meg a kandidátusi disszertációját, jelenleg is számos doktorandusz végez tudományos munkát és oktat.

A Tanszék publikációs tevékenysége igen széleskörű, lényegében minden fenti tudomány-területen jelent meg szakcikk, értekezés és tartottak magyar és idegen nyelvű előadásokat, ezek száma összességében többszáz.
Az irodalmi tevékenység természetesen az oktatási területre is hatással van, a színvonalas oktatás nélkülözhetetlen segédeszközei a tankönyvek és jegyzetek. A Tanszék által írt összes jegyzet és segédlet felsorolása nélkül mondhatjuk, hogy minden tárgyhoz már a legelső időtől fogva színvonalas jegyzetek készültek. A 60-as évektől az előadási jegyzetekhez egyre több gyakorlati jegyzet és mérési segédlet kapcsolódott, hasonlóképen a tervezési munka segítésére részletes segédleteket kaptak a hallgatók. A Gépelemek témakörhöz kapcsolódó jegyzetek kiforrottsága indokolta tankönyv megjelenését, melyet dr. Zsáry Árpád egy kétkötetes Gépelemek tankönyv megírásával teljesítette.

Főbb kutatási témák áttekintése
KUTATÁS
Főoldal  |  Oktatás  |  Kutatás  |  Letöltések  |  Munkatársak  |  Fotóalbum  |  Bemutatkozás  |  Kapcsolat
E-mail
Ugrás a lap tetejére Ugrás a lap tetejére
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék
FŐOLDAL        OKTATÁS        KUTATÁS        LETÖLTÉSEK        MUNKATÁRSAK        KAPCSOLAT    |    3D NYOMTATÁS
Change to English Change to English
EN